AluVerso

Charakteristika:

 

Bezrámový zasklívací systém z čirého bezpečnostního skla tl. 6 mm
a vodicích hliníkových profilů pro zasklení lodžií, balkónů a výklenků domů.
Systém zajišťuje minimalizaci tepelných ztrát, ochranu proti nepřízni počasí,
hluku, prachu a exhalacím. Je účinnou překážkou proti vloupání.
aluverso zevnitrř

 • komplexnost dodávky

 • Certifikace:
 • certifikát č. CV-10-0787/Z vydalo Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, pracoviště Zlín
 • hluk (vzduchová neprůzvučnost)
 • posouzení požární bezpečnosti

 

Technické údaje:

 

Rozměry:

 • max. rozměry zasklívaného prostoru 10×1,8 m
 • při kombinaci s pevnými okny se tyto rozměry mohou dále zvětšovat

AluVerso dum

 

Hmotnost:

 • plošná – 16 kg/m2
 • na běžný metr – 27 kg (při výšce zasklení 1,8 m)

 

popis AluVerso 

Skladba systému:

AluVerso nacrt1

Materiály:

 • křídla z čirého bezpečnostního kaleného skla tl. 6 mm s broušenými hranami
 • vodicí kolejnice a boční uzavírací lišty z profilů z hliníkových slitin ve standardní barevné úpravě bílý komaxit, přírodní elox
 • konstrukční dílce z materiálů nepodléhajících povětrnostním vlivům a UV záření (nerez, plast)

aluverso - popis
Popis systému:

 • skleněné tabule jsou vsazeny do hliníkových lišt, do kterých jsou zasazeny plastové dílce s ložisky zajišťující posun křídel ve vodících kolejnicích a jejich následné otevírání
 • 2–16 posuvných a otevíravých křídel se posouvá po spodní kolejnici v úrovni zábradlí a jsou vedena horní kolejnicí stejného tvaru. Ve spodní kolejnici jsou drenážní otvory pro odvod kondenzátu.
 • boční uzavírací profily a speciální těsnění mezi křídly zajišťují požadovanou těsnost celé konstrukce spodní a horní rovině jsou průduchy pro trvalou infiltraci

AluVerso -2

Stavební realizace:


Způsob osazení výrobku:

 • systém je před vlastní montáží zkompletován, montáž se provádí z vnitřní strany lodžie
 • připevnění na stávající konstrukci lodžie a zábradlí se provádí nerezovými nebo nylonovými kotvami do betonu a cihel
 • připevnění na ocelový nosník pomocí šroubů do oceli

 

AluVerso

 

Provoz a údržba:

 • Křídla se posunují pomocí madla, popř. tlakem ruky na jednu svislou hranu skla. Otevření všech křídel je umožněno madlem. popř. uchopením a tahem za hranu skla.
 • Mytí skel je možné z vnitřní strany lodžie bez nutnosti vysazování křídel. Pro mytí jsou doporučeny běžné prostředky bez abraziv. Velikost profilů umožňuje pohodlné čištění vlhkým hadrem. Odvod srážkové vlhkosti je zabezpečen odtokovými drážkami v pojezdovém profilu.

bezplatná linkapro Prahu a Čechy    800 179 267
pro Moravu                800 138 257
e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.